Only in Islamic Republic Clerics get to Practice Medicine چشم‌انداز: صدور مجوز طبابت با مدرک سطح دوی حوزه علمیه؟

Spread the facts!

به تازگی مجلس شورای اسلامی بررسی دو طرح را در دستور کار قرار داده است. طرح هایی که یکی از آنها به دنبال تاسیس «سازمان‌های طب اسلامی، ایرانی» و دیگری در صدد ایجاد نظام طب مکمل جمهوری اسلامی ایران است. در واکنش به این اقدامات، روسای انجمن علمی پزشکی با انتشار بیانیه ای هشدار داده اند تصویب این طرحها باعث انشقاق در مدیریت خدمات سلامت، به مخاطره افتادن سلامت مردم و هتک حیثیت نظام سلامت خواهد شد. برای مثال شرایط عضویت در سازمان طب اسلامی ایرانی، مدرک سطح دوی حوزه علمیه و تایید سه نفر از مجتهدین حوزه طب اسلامی ذکر شده است. مهمانان برنامه: شهرام کردستی، استاد و مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان کینگزکالج از لندن، محمدکاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشینگتن، صدیقه وسمقی، استاد فقه و اسلام پژوه از تهران و عرفان کسرایی، پژوهشگر مطالعات علم و فن آوری از فراکفورت

….