روايت آيت‌الله منتظرى از حبس تا حصر Hussein-Ali Montazeri

Spread the facts!

آیت‌الله حسینعلی منتظری به انتقادهای بی‌پرده از سران حکومت در ایران شناخته شده بود. انتقادهایی که برکناری او از جانشینی رهبر انقلاب، و سپس حصر خانگی او را در پی داشت. او در این مصاحبه بعضی از خاطراتش را از مهم‌ترین وقایع تاریخ ایران تعریف می‌کند. مشترک شويد:

 
Hussein-Ali Montazeri was an Iranian Shia Islamic theologian, Islamic democracy advocate, writer and human rights activist. He was one of the leaders of the Iranian Revolution in 1979. Wikipedia
 
BornSeptember 24, 1922, Najafabad, Iran
DiedDecember 19, 2009, Qom, Iran

 

گفت‌وگوى عمادالدين باقى با آيت‌الله منتظرى

از بایگانی: این ویدئو در سال ۲۰۰۹ در یوتیوب بی‌بی‌سی فارسی منتشر شده است. عمادالدین باقی، از شاگردان آیت‌الله منتظری، حدود دو سال پیش از انتشار آن، مصاحبه‌ای با این مرجع تقلید شیعیان به طور اختصاصی برای بی بی سی فارسی انجام داد. این مصاحبه بعد از درگذشت آیت‌الله منتظری منتشر شد.

 

سخنراني آيت الله منتظري در 13 رجب

اصلی شدن مبارزه با مارکسیسم برای بعضی افراد

صفحه 392 خاطرات زندان

س: در آن زمان در بندها و زندانهای مختلف برای بعضی این شبهه پیش آمده بود که الان خطر اصلی کمونیستها هستند و باید با رژیم و ساواک به نوعی سازش کرد تا امکان آزادی از زندان برای مبارزه با مرتدین و کمونیستها به دست آید، در بند شما این نظریه تا چه اندازه رواج داشت ؟