چهل سال پیش، هنگامی که ژنرال هایزر برای جلوگیری از کودتای ارتش به ایران آمد Declassified diplomacy: Washington’s hesitant plans for a military coup in pre-revolution Iran

Spread the facts!

چهل سال پیش، در روز ١٧ فوریه ١٩٧٩، ژنرال رابرت هایزر که در روزهای پیش از انقلاب ایران بمدت یک ماه در این کشور بسر برده بود، در واشینگتن با جیمی کارتر، رئیس جمهوری آمریکا، سایروس ونس، وزیر امور خارجه، هارولد براون، وزیر دفاع، و زیبیگنیو برژینسکی، رئیس شورای عالی امنیت ملی، این کشور دیدار کرد و گزارش اقدامات خود در تهران را به آگاهی آنان رساند. ماموریت ژنرال رابرت هایزر در ایران چه بود؟

 

ژنرال رابرت هایزر، معاون وقت سرفرماندۀ نیروهای ناتو و فرستادۀ ویژۀ جیمی کارتر به تهران، در روز ١٤ دی ماه ١٣۵٧، بدون اطلاع مقامات ایران و در حالیکه لباس خدمۀ یک هواپیمای نظامی آمریکائی را بر تن داشت، وارد تهران شد و چند روز بعد خبر حضور او در ایران در روزنامه‌ها انتشار یافت.

در حالیکه هیچ سخن روشنی در بارۀ ماموریت وی گفته نشده بود، بازار گمانه‌زنی‌ها رونق گرفت و انقلابیون که شماری از آنان با مسکو پیوند داشتند در پیروز از مطبوعات شوروی، در بارۀ تدارک یک کودتای نظامی توسط او در ایران هشدار دادند و همین سخن، فرضیۀ رهبران انقلاب اسلامی شد؛ فرضیه‌ای که هم اینک نیز علیرغم انتشار اسناد بسیار و روشن شدن حداقل بخشی از حقایق، توسط مقامات جمهوری اسلامی و حتی رهبر این کشور تکرار می‌شود. آیت الله خامنه‌ای می‌گوید «ژنرال هایزر که فرستادۀ آمریکا بود، که آمد ایران برای اینکه شاید بتوانه یک جوری نجات بده، از دست انقلاب رژیم را نجات بده و حفظ بکنه، ژنرال آمریکائی دستور قتل عام هموطنان را به ارتشبد ایرانی می‌دهد و او عمل می‌کند».

اما ماموریت ژنرال رابرت هایزر در ایران اینک به شهادت اسنادی که مُهر محرمانه بودن آنها برداشته شده، آشکار گردیده است. این اسناد نشان می دهد که دولت آمریکا در پی یک دوره سرگردانی در بارۀ چگونگی برخورد با بحران ایران، بویژه نگران فروپاشی کشور و افتادن آن در حلقۀ نفوذ اتحاد جماهیر شوروی شد و از همین رو از یکسو به خیال آرام کردن مردم تلاش خود را بر کسب خروج شاه از ایران گذاشت و از سوی دیگر در پی فراهم ساختن یک گذار آرام به فکر واداشتن ارتش به حمایت از دولت بختیار و در همان حال نزدیک کردن بختیار به اطرافیان آیت الله خمینی و خود او و سپس ایجاد یک دولت تازه و در صورت لزوم تغییر نظام سیاسی در ایران افتاد.

ویلیام سولیوان، سفیر آمریکا در ایران این نگرش را روشن بیان می‌کند و می‌گوید «من آشکارا گفتم که تنها ابزار حفظ وحدت ملی در ایران، ارتش است و از آنجا که نگرش آمریکا به ارتش راهبردی بود، باید ارتش از درگیری‌های انقلابی حفظ می‌شد و با کسانی که سرانجام به قدرت می‌رسیدند، سازش به عمل می‌آمد و این چنین یکپارچگی ارتش پس از انقلاب محفوظ می‌ماند».

ویلیام سولیوان خود در ایران مخفیانه با اطرافیان آیت الله خمینی و از جمله بازرگان و محمد بهشتی در تماس بود تا شرایط نزدیک کردن انقلابیون را به بختیار فراهم سازد و ژنرال هایزر تلاش می‌کرد، از وقوع کودتای احتمالی نظامیان جلوگیری کند.

هارولد براون، وزیر دفاع آمریکا، در یادداشت‌های خود برای جیمی کارتر می‌نویسد «با اصرار و فشار هایزر مذاکرات گسترده‌ای برای اینکه نظامیان همکاری نزدیکی با برخی رهبران مذهبی داشته باشند صورت گرفته است». او اندکی بعد تاکید می کند که «تلاش های هایزر در وحلۀ اول اینست که بازگشت خمینی به ایران را به نظامیان بقبولاند و به این منظور آنان را به حمایت از دولت بختیار تشویق می‌کند». در آن هنگام گفته می‌شد که بختیار در تماس‌های خود با اطرافیان آیت‌الله خمینی در حال یافتن «یک راه حل سیاسی» است.

سایروس ونس، وزیر وقت امور خارجۀ آمریکا، در این باره می گوید «دیدارهای ژنرال هایزر به این منظور صورت گرفت که آنچه از آمریکا برای حفظ یکپارچگی ارتش ایران لازم بود، انجام گیرد تا از بروز شکاف در ارتش جلوگیری شود و کشور به پرتگاه بحران نیفتد، زیرا این نگرانی وجود داشت که [با سقوط نظام] کسی نتواند قدرت را در دست گیرد».

هدف وزیر امور خارجۀ آمریکا از این سخن در واقع اینست که کنترل کشور بدست کمونیست‌های ایران بیفتد. از نظر آمریکا، تنها در چنین صورتی ارتش می توانست دست به کودتا بزند. کودتا برای دفع خطر دست انداختن وابستگان اتحاد جماهیر شوروی بر کشور و نه در برابر روحانیان که واشینگتن بقدرت رسیدن آنان را سدی در برابر نفوذ کمونیسم و رقیب قدرتمند آن دوران خود می‌دید.

Declassified diplomacy: Washington’s hesitant plans for a military coup in pre-revolution Iran

New documents about General Huyser’s secret mission to Iran reveal US plans after the shah’s departure

The president’s man in Tehran was feeling the pressure and needed reassurance. On 12 January 1979, General Robert “Dutch” Huyser wrote to Harold Brown, US secretary of defense, and General David Jones, chairman of the Joint Chiefs of Staff, to make sure he knew what they wanted him to do.

“In my conversation with Secretary Brown the night of January 11, 1979, there seemed to be some doubt in your mind as to my understanding of US policy and my instructions,” Huyser wrote in a cable. “I believe I thoroughly understand and I am following them to the letter.” Huyser then outlined point by point his terms of reference as he understood them.

The Huyser cable is part of a trove of declassified US government documents that relate to the so-called Huyser mission, undertaken by the Carter administration at the height of the Iranian revolution. Thirty-six years later, many Iranians still believe Huyser was sent to Tehran to neutralise the Iranian army as part of a deal to put Ayatollah Ruhollah Khomeini in power. The Americans, they say, naively thought Khomeini, an anti-communist, would protect their interests in the Persian Gulf after the Shah’s departure.

US officials from the time insist no such plot existed. They deny allegations of undermining the shah or that Huyser’s mission constituted interference in Iran’s sovereign affairs. But the absence of evidence has encouraged conspiracy theories.

Now, release of the Huyser cable allows us to read in the general’s own words what he and his handlers believed were his orders. For the first time we can see what President Jimmy Carter and his national security team hoped to achieve. Far from showing evidence of a well-oiled conspiracy, the document reveals an astonishing lack of awareness on the part of US officials trying to manage events thousands of miles away that they had failed to understand from the start.

General Huyser arrived in Tehran on 7 January, four days after Carter decided to send an envoy. The president and his advisers had been shocked at the speed of events as a year of protests against the shah’s 37-year reign had exploded into revolution. The Americans accepted the shah was finished, and supported his decision to transfer power to a new civilian administration, led by Shapour Bakhtiar, before leaving for a long “vacation” likely to mean exile.

The White House was also aware of nervousness in the ranks of the Iranian military. The shah’s senior generals predicted the army would collapse in the absence of their commander-in-chief – so for many of them it seemed better to seize power quickly than wait for a revolutionary bloodbath.

President Carter had won election on a platform of support for human rights. Once in office he had pressed the shah to release political prisoners and liberalise his regime. With that in mind, he was hardly about to order a repeat of Operation Ajax, through which the CIA had in 1953 helped restore the shah to his throne after an earlier bout of civil unrest. But neither could Carter afford to “lose” the country that guarded the approaches to all the oil fields of the Persian Gulf.

As Huyser later put it in his memoir: “As long as there was a civilian government, President Carter felt it was urgently necessary to persuade the military to throw their whole weight behind that government after the Shah had left. How could this be done? It seemed that the President was thinking of dispatching a special emissary, and he was casting about for a senior military figure with diplomatic experience and extensive knowledge of Iran who could inspire the trust of Iran’s military leaders.”

Huyser, deputy commander of the Supreme Allied Command in Europe, was the obvious candidate. He had made several trips to Tehran over the previous year advising the shah and his generals on how to improve decision-making in the armed forces. Carter selected Huyser because he believed the general retained the confidence of both governments.

Such was the mission’s sensitivity that US officials were reluctant to give Huyser written orders. When he protested – Nato commander General Alexander Haig had warned him the White House would scapegoat him if his mission failed – Huyser was given only what he later described in his memoir as a “draft” text whose instructions “were basic and incomplete.” After four days in Iran, Huyser sought clarification.

In his 12 January cable, Huyser told Secretary Brown and General Jones he believed the president wanted him to relay six points to the Shah’s generals. First, it was vital for the US and Iran “to have strong and stable government ties”. Second, Carter was “deeply impressed” with the Imperial Iranian Armed Forces. Third, the president believed “the best interests of all can be realized by a strong and stable civilian government”.

Fourth, Bakhtiar’s new civilian government “must have the full support of the military”. Fifth, this support “can only be achieved if military leaders stick to their jobs”: they should not leave the country and they should “work as one team”. Sixth, the US government “from the president on down remain strongly behind them”.

But Huyser knew Carter and his advisers had not ruled out US support for a coup. Within the cabinet there had been a split between Zbigniew Brzezinski, the national security advisor, who supported immediate action and Cyrus Vance, the secretary of state, who opposed a coup at all costs.

Carter split the difference in opposing a coup unless certain conditions were met. “Brzezinski wanted [his order] to convey to the Iranian military a green light to stage a military coup,” Huyser wrote in this memoir, “and considered that it did so. President Carter intended it to convey such a meaning only as a last resort.”

In his cable, Huyser explained to Brown and Jones that he had already reiterated to the generals that US support for a future coup was contingent on their prior support for Bakhtiar: “I have told them that I consider a military coup as an absolutely last resort. I have explained to them that there are degrees before that action…”

Support for a coup depended on three conditions. First, Bakhtiar had to be given a chance to exert his authority. Second, if the internal situation worsened he might declare martial law and call out the army to restore basic services like running the oil fields or maintaining the power grid.

Only if steps one and two failed would the US endorse a military takeover. Towards the end of his cable, Huyser summed up his instructions this way: “I’ll do my best to …give full support to Bakhtiar, and not jump into a military coup.”

Huyser’s mission was doomed, not least because the White House had failed to inform the shah that an American general had been dispatched to provide unsolicited advice to Iran’s senior command. This astonishing breach of protocol enraged Ardeshir Zahedi, Iran’s ambassador to the US, who told me in 2012 he urged the Shah to have Huyser arrested and deported.

The shah had good reason to be alarmed. He knew US ambassador William Sullivan had made discrete contact with Khomeini’s representatives in Tehran and was involved in negotiations for the ayatollah’s return from exile. Sullivan’s failure to consult the White House before taking this drastic step led to confusion among the Iranians over US goals.

The shah saw this not as evidence of incompetence but as proof of an American conspiracy to depose him. His senior officers wanted to put an end to the American games right away. “The generals came to me and offered to shoot Huyser,” Zahedi told me. “The fear was that the Americans were about to repeat their involvement in the 1967 coup in Greece against King Constantine.”

The Americans were oblivious to these concerns, just as they had missed the earlier signs of looming unrest. Just eight weeks before Huyser set out on his mission, but ten months after street protests first erupted in Iran, Brzezinski, the national security advisor, sent Carter a cheerful note that opened: “Good news! According to a CIA assessment, issued in August, Iran ‘is not in a revolutionary or even a pre-revolutionary situation. There is dissatisfaction with the Shah’s tight control of the political process, but this does not at present threaten the government.”

How close were the shah’s generals to taking action?

On 13 January 1979, Lieutenant General Amir Hossein Rabii, commander of the Imperial Iranian Air Force, met General Huyser to report on his meeting earlier in the day with the heads of the army, navy and gendarmerie. According to Huyser – who immediately briefed his superiors in Washington – Rabii said he had spoken in favour of a coup as soon as the shah’s plane would leave the ground because, as Brown put it in a memo for president Carter, “the military could come apart rapidly otherwise”.

Rabii and the other generals were distressed at the thought of what might happen to them if Khomeini took power. Unlike the Americans, they were well aware of Khomeini’s threats of vengeance.

Pro-Khomeini forces man a bunker in front of Iran's parliament building, expecting an attack from the Shah's elite troops
Pro-Khomeini forces man a bunker in front of Iran’s parliament building, expecting an attack from the Shah’s elite troops Photograph: Bettmann/Corbis

At this critical moment, Huyser strongly advised Rabii not to proceed with his plan. As Brown told Carter, “[Huyser] held firmly to the line that the military must give Bakhtiar a chance to form an effective government and to try to get the country in order again. Rabii reluctantly indicated that they would follow this course.”

Even while the two generals were in conference, the shah telephoned Rabii to request that his plane be made ready for departure, though he gave no specific date. Rabii played for time, Brown’s account continued, telling the shah that “country clearance for the aircraft had not been arranged, but the Shah said he could if necessary fly out via Saudi Arabia.”

Brown assured Carter that the generals had backed down from their threat. With the shah’s departure looming, and no US support for a coup forthcoming, they felt they had no choice but to seek an accommodation with opposition groups to prevent a collapse of order. Rabii still held out. In his note to Carter, Brown explained that “there was extensive discussion of the military working more closely with some of the religious leadership, with Huyser pressing it and Rabii not inclined to do so.”

The end caught everyone by surprise. On 10 February fighting erupted at Tehran’s Doshan Tappeh air force base and within 24 hours the revolutionaries held important government installations around the capital. Royal resistance collapsed when the shah’s senior generals declared their neutrality and ordered their troops back to base.

At 1.10pm on 11 February the White House Situation Room received the shattering news that Tehran had fallen to a coalition of Muslim fundamentalists and left-wing guerrilla groups financed and armed by Libya, the PLO and the east bloc. The final communication sent out from the US embassy read: “Army surrenders Khomeini wins destroying all classified.”

The Americans realised they had left it too late. The delay proved fatal for General Rabii and his colleagues. They were seized, tortured and later shot.

Andrew Scott Cooper is writing a book on the fall of the Shah and the 1979 Iranian revolution. He is the author of The Oil Kings: How the US, Iran and Saudi Arabia Changed the Balance of Power in the Middle East. You can follow him on Twitter @aascooper

 

 

….

Be the first to comment

Leave a Reply