اعتصاب کسبه و بازاریان در بیش از سی شهر ایران وارد دومین روز خود شد؛ هجدهمین روز اعتصاب سراسری کامیون داران Bazaar on Strike

….

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


three × 3 =