پیشنهاد تأسیس “خط تلفن‌ قرمز” میان ایران و عربستان Germany: we need Direct Line Red Phone between Iran & Saudi Arabia

September 17, 2019   0

آلمان سیاستمداران آلمانی خواستار میانجیگری آلمان در کشمکش‌های خاورمیانه هستند. آنها پیشنهادهایی چون راه‌اندازی یک خط ارتباطی مستقیم میان ایران و عربستان و برگزاری کنفرانسی […]

ابراز نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به اعتصاب غذای سه زندانی سیاسی در ایران Detained Reporters on Hunger Strike in Iran

July 12, 2019   0

سهیل عربی (سمت چپ)، ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی‌فرد   سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به اعتصاب غذای «سهیل عربی»، «ساناز الهیاری» و «امیرحسین محمدی‌فرد» […]